Regulamin Drewnianych Domków Letniskowych w Poddąbiu

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych  proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać kierownictwu na bieżąco.
 3. W sezonie letnim  wynajem domków jest dokonywany tylko w cyklu tygodniowym od soboty do soboty                                                               
 4. Okres pobytu trwa od godziny 15:00, pierwszego dnia do godziny 9:00 ostatniego dnia turnusu.
 5. Rezerwacja wiąże się z wpłatą zadatku w wysokości 30% z każdego deklarowanego tygodnia. Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. Konieczność wystawienia faktury VAT prosimy również zgłaszać w dniu przyjazdu (dane do faktury oraz treść wymaganą przez zakład pracy prosimy dostarczać czytelnie wypisane).
 6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, nie uprawnia do zwrotu wpłaconej należności za pobyt. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 7. Z domków letniskowych mogą korzystać tylko osoby zakwaterowane, zabrania się podnajmowania domków osobom trzecim. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 proszeni są o opuszczenie obiektu.
 8. Goście mają obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej.
 9. Na terenie domków letniskowych obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00
 10. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu, kierownictwo ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt. 
 11. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci może odbywać się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną  odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za skutki poczynań swoich dzieci.
 12. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci niestety nie przyjmujemy zwierząt.
 13. Goście przebywający w ośrodku  zobowiązani są do poszanowania domków oraz ich wyposażenia. O powstałych szkodach należy od razu zawiadomić kierownictwo. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą goście.
 14. W domkach  obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, zakaz smażenia ryb oraz grillowania na tarasie domku.
 15. Kierownictwo nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu lub wody.
 16. Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości, pozostawione w domkach i na terenie obiektu. 
 17. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking na posesji dodatkowego samochodu wynosi 20 zł za dobę.
 18. Odbiór i zdanie domków odbywa się zawsze w towarzystwie osoby uprawnionej do tego.
 19. W dniu wyjazdu prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku (prosimy o nie pozostawianie jedzenia w lodówce, śmieci w koszu i brudnych naczyń oraz zdjęcie pościeli). 
 20. Wpłata zadatku oznacza akceptacje regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakwaterowania. 


noclegi-poddabie